Dokumente bereit zum Download - hier klicken!

Zapory wodne - Tamy

Tamy spełniają rozmaite zadania. Stawiane są w miejscach, gdzie trzeba zebrać wodę przeciwdzialając ryzyku powodzi, używane są do generowania energii  lub jako obiekty pomocnicze przy tworzeniu kanałów żeglowych czy regulacji rzek.

Dodatkowo gromadzą zapasy wody dla przemyslu i rolnictwa, a także - co nie jest mniej ważne - stanowią obiekty do uprawiania sportów wodnych i rekreacji.

Specjalne wymagania muszą spełniać np. zawory montowane na odpływach z dna zbiorników wodnych.  W każdej chwili, gdy tylko wystąpi taka konieczność, muszą one być  niezawodnie gotowe do działania, np. by opróżnić zbiornik w wypadku niebezpieczeństwa powodzi. Działanie to musi być również zagwarantowane przez mechanizmy uruchamiające np. przeciwciężary działające w momencie, gdy inne opcje uruchomienia zawiodą.

Zastosowanie odpowiednich zaworów na zaporach wodnych jest szczególnie ważnym problemem, ponieważ armatura ta może nie być uruchamiana przez parę lat, ale w momencie koniecznego uruchomienia musi zadziałać szybko i sprawnie.

ERHARD Polska sp. z o.o.

ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

 

Telefon: +48 32 770 50 00
Fax: +48 32 770 47 73
E-mail: info@remove-this.erhard-polska.pl