Dokumente bereit zum Download - hier klicken!

Ścieki i oczyszalnie ścieków

Głównym zadaniem technologii odprowadzania ścieków jest magazynowanie, transport i oczyszczanie ścieków komunalnych jak i przemysłowych oraz wody deszczowej.

Zależnie od rodzaju ścieków, stosowana armatura musi spełniać ściśle określone wymagania. Biorąc je pod uwagę ERHARD oferuje szeroką gamę produktów na tym rynku.

 

Liczne instalacje na całym świecie dowodzą kompetencji ERHARD w dziedzinie technologii odprowadzania ścieków. Zakres zastosowań jest uzupełniony armaturą dla biogazowni.

Ochrona kanałów przed wpływem zanieczyszczeń stałych, ich zablokowaniem jest głównym zadaniem w tym obszarze zastosowań. Szczególnie wielką wagę, w przypadku silnie zanieczyszczonych ścieków przywiązuje się do wyboru odpowiednich materiałów i optymalnej ochrony antykorozyjnej. Kompetencje ERHARD udowodnione są obecnością w licznych projektach, które zostały zrealizowane na całym świecie.

Zakres oferty uzupełnia szeroka gama produktów do stosowania w instalacji biogazu, w których w zależności od parametrów (np. wartości pH, proporcja kwasów organicznych lub temperatura) ERHARD może zapewnić odpowiednią armaturę dla każdego przypadku.

ERHARD Polska sp. z o.o.

ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice

 

Telefon: +48 32 770 50 00
Fax: +48 32 770 47 73
E-mail: info@remove-this.erhard-polska.pl